Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret Sicil Bölümü
 • Yasemin ÇUKRAN ÇAKIR

  Yasemin ÇUKRAN ÇAKIR

  Ticaret Sicili Müdürü

  y.cukran@mkptso.org.tr

 • Özer IŞIK

  Özer IŞIK

  Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı

  ozer@mkptso.org.tr

TİCARET SİCİL GÖREV TANIMI

 • Ticaret sicili işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmek,
 • Ticaret sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicillerini tutmak,
 • TTK’ya göre ticaret siciline kayıt olması gerekenleri tespit edip kayıtlarını yapıp Odaya bildirmek,
 • Resmi kurumlardan gelen gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicilleri ile ilgili yazılara cevap vermek.
 • Sicil tasdiknamesi, ihale belgesi, İflas ve Konkordato belgesi, Tapu yetki belgesi, tasfiye giriş belgesi, tasfiye kapanış belgesi, şube açılış belgesi, merkez nakli belgesi ve BAĞ-KUR formunu vermek,
 • Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemleri, TTK ve TSY Genel Çalışma talimatına uygun olarak yerine getirmek,
 • Tescil işlemlerini yapmak,
 • Ticaret Sicil Müdürü, Ticaret Sicil Müdürlüğünde görevli memurlar ve diğer birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bu servisin genel işleyişini yapmak,
 • 27.01.2013 tarih 28541 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ticaret Sicil Yönetmeliğinde belirlenen; İş Çevresi, Teşkilatı, Sicil Müdürlerinin Ehliyet Şartları, Nezaret ve Murakabe,
 • Tabi Olacağı Hükümler, Sicil Muamelelerinin Tabi Olduğu 21 Organizasyon ve Çalışma El Kitabı Hükümler, Sicildeki Kayıtların Eksiksiz Oluşu ve Düzeltmeler, Aleniyet ve Harç Mükellefiyetinin belirlendiği Umumi Hükümlerde görev ehliyeti, sınırları, hakları ve yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Birimin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek, önleyici faaliyetleri önermek,
 • Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek,
 • 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,
 • Yönetmelikler ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde görevleri yapmak.