Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası
Sanayi ve Ticaret

Görevler

 • 1 - Kapasite raporu,
 • 2 - Firmaların üretimleri ve sınai faaliyetleri ile ilgili belge talepleri
 • 3 - İş Makinesi Tescil Belgesi
 • 4 - Tasdik İşlemleri
 • 5 - Türk Malı Belgesi
 • 6 - Fatura tasdikleri,
 • 7 - Rayiç fiyat tespiti,
 • 8 - Bina, makina, inşaat, imal ve malzeme değer ekspertiz talepleri,
 • 9 - Ticari faaliyet sonucu oluşan fire tespitleri,
 • 10 - Resmi kurumlara temsilci bildirimleri,
 • 11 - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili çalışmalar yapmak,
 • 12 - Bilirkişi bildirim çalışmaları,
 • 13 - Tarifeye tabi mal ve hizmetler için Azami Fiyat Tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • 14 - Sigorta Acenteleri ve Eksperleri Levhaya Kayıt işlemleri
 • 15 - Dahilde İşleme izin belgeleri ile ilgili ekspertiz işlemleri
 • 16 - İthalat ile ilgili ekspertiz işlemleri
 • 17 - Makine tespiti ile ilgili ekspertiz işlemleri
 • 18 - Bedelsiz ithalat işlemleri
 • 19 - Yurt dışı tamir işlemleri
 • 20 - Fiili sarfiyat belgeleri,
 • 21 - Üretim faaliyeti sonucu meydana gelen fire oranları
 • 22 - İmalatçı firma listeleri,
 • 23 - Yerli Malı Belgesi
 • 24 - İmalat Yeterlilik Belgesi
 • 25 - Sigortacılık İşlemleri