Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası
Kalite ve Akreditasyon
 • Soner GÜNEŞ

  Soner GÜNEŞ

  Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

  s.gunes@mkptso.org.tr
 • TOBB Akreditasyon sürecinin takibinin yapılması, gerekli form, politika, tanımlar ve dokümantasyonların hazırlanmasını sağlamak.
 • TOBB tarafından akredite oda belgesinin alınması, yönetilmesi işlerini takip etmek.
 • Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak ve takip etmek.
 • Akreditasyon toplantılarına gündem hazırlamak, geçmiş toplantıların sonuçlarını incelemek.
 • Akreditasyon şartlarının birimler tarafından uygulanmasını takip etmek.
 • Kuruluşta planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bunlarla ilgili sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetlerin uygulanmasını sağlamak.
 • Kuruluşun, kalite el kitabı ile standardın istediği prosedürleri hazırlamak.
 • Kuruluşta görev tanımlarının, yetki ve sorumlulukların açıklanarak dökümante edilmesini sağlamak.
 • Akreditasyon Kararlarını kontrol ve takip etmek.
 • Odanın kalite problemlerinin çözümü ve kalite ile ilgili her türlü bildirimin yapılması için ilk mercidir. Kalite biriminin sorumlusudur.
 • Kalite Yönetim Sisteminin uluslararası kalite standardına uygun olarak etkin bir şekilde kurulması, yürütülmesi, dokümanların hazırlanması, sisteme uygunluk açısından gözden geçirilmesi, dağıtılmasını takip ve kontrol etmek.
 • Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak ve takip etmek.
 • Kalite Sistemi ile ilgili olarak dış kuruluşlara karşı odayı temsil etmek.
 • Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarını organize etmek, Toplantı tutanaklarının tutulması ve katılımcılara dağıtılmasını sağlayarak, kalite sisteminin performansı konusunda yönetime rapor vermek.
 • Genel Sekreter tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Kalite El Kitabını ve tüm sistem dokümanlarının kontrolünü yapmak.
 • İç denetimleri ve tetkikleri organize etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak ve gelen sonuçlara göre tedbirleri almak.
 • Üye şikayetlerini almak, takip etmek, gerekiyorsa kurum içine duyurmak, kayıt altına almak ve kalite sistemini ilgilendiren her türlü anket çalışmasını yapmak ve değerlendirmek.
 • Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını takip etmek.
 • Kalite biriminin çalışmalarını koordine etmek.
 • Genel Sekreter’e Kalite Sisteminin işleyişi, etkinliği ve problemleri hakkında rapor vermek.
 • Kuruluşta planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bunlarla ilgili sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetlerin uygulanmasını sağlamak.
 • Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak.
 • Kalite Yönetim Sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime bilgi vermek.