Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası
Oda Sicil İşlemleri
 • Ticari Vize İşlemleri
 • Üyelerin her türlü kayıt işlemleri
 • Oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)
 • Üye kayıtları ile ilgili her türlü belge tanzim edilmesi
 • İhale yasağı ile ilgili belgeler
 • Firmaların meslekten men belgeleri
 • Firma ikamet belgesi
 • Üye kayıtları ile ilgili değişiklik işlemleri
 • Üye firmaların grup değişikliği işlemleri
 • Üye firmaların terkin işlemleri
 • Üye firmalar için teşvik belgeleri.
 • Terkin olan firmalar ile ilgili belgeler
 • Şahıs firmalarının sermaye artışı işlemleri
 • Üyelerimiz ile ilgili her türlü bağ-kur işlemleri
 • Kayıtlı üyelerimiz ile ilgili istatistiki bilgiler
 • Üye firma bilgilerini içeren listeler ve belgeler
 • İMEM (İkili mesleki eğitim merkezi) işlemleri
 • Otomatik kumanda ile ilgili işlemler
 • Çıraklık – kalfalık işlemleri
 • Üye kimlik kartları düzenlenmesi
 • Eş tayini belgeleri.
 • Kefaletname ve taahhütname tasdikleri
 • Oda organ seçimleri
 • Pasaport-vize işlemleri (F.Almanya – İngiltere vizelerinin takibi )
 • Üye rehber çalışmaları
 • Meclis üyelerimiz için silah ruhsat işlemleri belgesi
 • Muhtelif kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili yazışmalar


NOT: Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası duyuru yapmaksızın Kanun’un gerektirdiği şekilde söz konusu belgelerde ve işlemlerde değişiklik yapabilir.