Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası

Sayın Üyemiz,

T.C. Bursa Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 2 nci maddesi gereğince sanayı işletmelerinin Sanayi Siciline kayıt edilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi almaları bir zorunluluk olduğu belirtilmiştir.

Yine aynı Kanunun 5 nci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmeler senelik faaliyetlerini içeren yıllık işletme cetvellerini, takvim senesi sonundan itibaren dört ay içerisinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler denilmiştir.

Bu çerçevede Sanayi Siciline kayıt olan işletmelerin 2021 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 nolu tebliğin 11 nci maddesi uyarınca e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Bu itibarla söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2022 yılı için belirlenen 2.356 TL idari para cezası uygulanacağından, üyelerimizin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından Yıllık İşletme Cetvellerinin 5 Mayıs 2022 tarihine kadar vermeleri önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız,
SAYGILARIMIZLA