›  Tescil ve Kayıt     ›  Üyelerimiz     ›  Aidat Sorgulama    ›  İletişim

Sık Kullanılanlara Ekle   |   English   |   Ana Sayfa


 
ANKET

Oda işlemleriniz zamanında yapılıyor mu?

Evet

Hayır

   Sonuçları Göster

 
 E-Posta Listesi

E-Posta listemize kayıt olun yeniliklerden haberdar olun.

Ad, Soyad :
E- Posta :
 

MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN ÖNEMLİ DUYURU < geri


< tüm duyurular

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun uygulanmasına ilişkin hazırlanan Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11)  Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) tarafından 25.10.2014 tarih ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren tebliğ ile ilk kayıt müracaatı, işletmelerin sanayi siciline kaydedilmesi, sanayi sicil belgesi düzenlenmesi ve sanayi sicil belgesi tarihi, sanayi sicil belgesi değişikliği, işletme nevi değişikliği, sanayi sicil belgesi vizesi, sanayi sicil belgesi ve kayıt iptali, yıllık işletme cetveli verilmesi, ürün sınıflaması, aynı adreste birden fazla işletmenin faaliyeti ve üretime başlamadan önce yapılan müracaatlar konularına ayrıntılı açıklama getirilmiştir ve çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

İlk kayıt müracaatı ile ilgili olarak üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Küçük, orta ve büyük işletmelerin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri kapasite raporu esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulacak ve müracaatın sonuçlandırılması için kapasite raporu ile Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi nüshaları bir dilekçe ekinde ilgili İl Müdürlüğüne verilecektir. Kamu kuruluşlarının, kapasite raporu yerine elektronik ortamda vermiş oldukları bilgilerin beyanını onaylı olarak İl Müdürlüğüne teslim edecekleri ilgili tebliğde belirtilmiştir.

Ayrıca mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri varsa kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye dolduracaklar ve mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınacaktır. 

Ancak üreticilerimizin herhangi bir yaptırıma maruz kalmadan Sanayi Sicil Belgesi almalarının sağlanması amacıyla; 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa eklenen geçici madde ile “ Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden Sanayi Siciline kayıt olmayanlardan 31.12.2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9.maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz “ hükmü getirilmiştir.

Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi’ne 2 yılda bir vize yapılması gerekmekte olup, sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son ya da ara vermeleri, yeniden üretime başlamaları ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda 1 ay içinde, Sanayi İşletmelerinin bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yıl sonundan itibaren 4 ay içinde Bakanlığın İl Müdürlüklerine bilgi vermeleri gerekmektedir.

Sanayi Sicil kaydı olmayan işletmelere uygulanacak idari para cezaları ile ilgili olarak sanayi işletmesinin zamanında sanayi siciline tescil ettirilmemesi, faaliyete son ya da ara verme, yeniden üretime başlama, değişiklik hallerinin süresinde bildirilmemesi, yıllık işletme cetvellerinin süresinde verilmemesi halinde 759 TL,  sanayi sicil belgesinin yetkililere ibraz edilmemesi durumunda 379 TL ve istenen bilgilerin gerçeğe aykırı beyan edilmesi halinde ise 1.520 TL ceza uygulanmaktadır.

Kamuoyuna ve üyelerimize önemle duyurulur.Son 5 Duyuru

Duyuru
MUNZAM AİDATLARI İLE İLGİLİ DUYURU
MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN ÖNEMLİ DUYURU
Bosna Hersek İş Seyahati
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başlıyor
» tüm duyurular
  2008. Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası