›  Tescil ve Kayıt     ›  Üyelerimiz     ›  Aidat Sorgulama    ›  İletişim

Sık Kullanılanlara Ekle   |   English   |   Ana Sayfa


 
ANKET

Oda işlemleriniz zamanında yapılıyor mu?

Evet

Hayır

   Sonuçları Göster

 
 E-Posta Listesi

E-Posta listemize kayıt olun yeniliklerden haberdar olun.

Ad, Soyad :
E- Posta :
 


Sanayi Müdürlüğü İşlemleri

Kapasite Raporu

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası organizasyon yapısı içerisinde, Sanayi Müdürlüğü düzenlemektedir.

İmalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

Sanayi Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekspertiz heyeti ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır.

Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır.

Ayrıca, Özel kuruluşların ve kamu kurumlarının firmalar hakkındaki bilgi taleplerinde, kapasite raporundaki bilgilerden faydalanılmaktadır.

İş Makinası Tescili

Trafikte kaydı olmayan özel veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22. maddesi göre tescilinin yapılması; seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak, yurt savunması ile ilgili olarak, ülke içinde mevcut iş makinelerinin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmesidir.

Dayanak
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu.
18.07.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik yönetmeliği.
8.11.1983 tarih ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4.11.1983 tarih ve 2941 sayılı seferberlik ve Savaş Hali Kanununa gore, 16.07.1990 tarih ve 20576 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.05.1990 tarih ve 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü.
-Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan 6.08.1985 tarihli protocol.
18.05.2005 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 26/n maddesi.

Tescilin Yapılması
Özel veya Tüzel kişilere ait iş makinaları odamız üyesi veya üyemiz olmayıp il sınırları içerisinde ise tescil işlemi yapılmaktadır.
İlgili Dokümanlar
Kapasite Raporu Başvuru Formu (Kapasite Raporu İçin Gerekli Evrak Listesi ve Başvuru Formu)
İş Makinası Tescil Belgesi (Teknik Belge Sicil Fişi ve Gerekli Evraklar)
Fiili Durum Beyannamesi (Gıda Sicili)

Ek Dokümanlar

Şahıs Dilekçe Örnekleri (değişiklik tescillerine ait)
Gazete Onayı Dilekçesi
BAĞ-KUR Belgesi Onayı Dilekçesi
İflas Konkordato Dilekçesi
Yetki Belgesi Dilekçesi
Sicil Tasdiknamesi Talep Dilekçesi
Ortaklar Pay Listesi Onayı Talep Dilekçesi
47. Madde Dilekçesi
55. Madde Dilekçesi
Tescil Talep Dilekçesi Örneği
Kollektif ve Komandit Şirket Terkin Kararı
İşletme Rehni Beyanname Örneği
Taahhütname
Sermaye İştirak
Ortaklar Pay Listesi
Mal Beyannamesi
Özel İlan - Tasfiye
Ek 3 Yabancı Ortak
Ltd. Sermaye Arttırımı Tadil Tasarı Örneği
Ltd. Sermaye Arttırımına Ayni Sermaye Konulması Örneği
Ltd. Hisse Devrine Ait Ortaklar Kurulu Karar Örneği
Ltd. Mustafakemalpaşa Şubesi Açılış Kararı Örneği
Ltd. Vefat Nedeni İle Hisse Devri Kararı Örneği
Ltd. Mustafakemalpaşa Şubesi Kapanış Kararı Örneği
Ltd. Terkin Kararı Örneği
Ltd. İmza Yetkisi Karar Örneği
Ltd Tasfiye Giriş Kararı Örneği
Kurulacak Şirkete Ayni Sermaye Konulması Örneği
Ticaret Şirketlerinin Nevi Değişiklikleri örneği
Kurulacak Şirketin Ferdi Bir İşletmeyi Devralması Örneği
Sermaye Artırımında Ferd, İşletmenin Devralınması Örneği
Özel Güvenlik Şirketi Ana Sözleşme Örneği
Şirketlerde Nevi Değişikliği
A.Ş. ve Ltd. Şti. Birleşme ve Bölünme İşlemleri
İşletme Rehni Beyannamesi
Ticari İşletme Rehni Tescilinde Dikkat Edilecek Hususlar
Anonim Şirket Hazirun Cetveli Örneği
Sermaye Azaltımı
Yabancı uyruklu Şubeler hakkında
Kısmi Bölünme
Şirketlerin Birleşmesi
Nev'i Değişikliği
  2008. Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası