›  Tescil ve Kayıt     ›  Üyelerimiz     ›  Aidat Sorgulama    ›  İletişim

Sık Kullanılanlara Ekle   |   English   |   Ana Sayfa


 
ANKET

Oda işlemleriniz zamanında yapılıyor mu?

Evet

Hayır

   Sonuçları Göster

 
 E-Posta Listesi

E-Posta listemize kayıt olun yeniliklerden haberdar olun.

Ad, Soyad :
E- Posta :
 


Oda Sicil Müdürlüğü İşlemleri

 • Ticari Vize İşlemleri
 • Üyelerin her türlü kayıt işlemleri
 • Oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)
 • Üye kayıtları ile ilgili her türlü belge tanzim edilmesi
 • İhale yasağı ile ilgili belgeler
 • Firmaların meslekten men belgeleri
 • Firma ikamet belgesi
 • Üye kayıtları ile ilgili değişiklik işlemleri
 • Üye firmaların grup değişikliği işlemleri
 • Üye firmaların terkin işlemleri
 • Üye firmalar için teşvik belgeleri.
 • Terkin olan firmalar ile ilgili belgeler
 • Şahıs firmalarının sermaye artışı işlemleri
 • Üyelerimiz ile ilgili her türlü bağ-kur işlemleri
 • Kayıtlı üyelerimiz ile ilgili istatistiki bilgiler
 • Üye firma bilgilerini içeren listeler ve belgeler
 • İMEM (İkili mesleki eğitim merkezi) işlemleri
 • Otomatik kumanda ile ilgili işlemler
 • Çıraklık – kalfalık işlemleri
 • Üye kimlik kartları düzenlenmesi
 • Eş tayini belgeleri.
 • Kefaletname ve taahhütname tasdikleri
 • Oda organ seçimleri
 • Pasaport-vize işlemleri (F.Almanya – İngiltere vizelerinin takibi )
 • Üye rehber çalışmaları
 • Meclis üyelerimiz için silah ruhsat işlemleri belgesi
 • Muhtelif kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili yazışmalar

  NOT: Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası duyuru yapmaksızın Kanun’un gerektirdiği şekilde söz konusu belgelerde ve işlemlerde değişiklik yapabilir.



İlgili Dokümanlar

Ek Dokümanlar

Şahıs Dilekçe Örnekleri (değişiklik tescillerine ait)
Gazete Onayı Dilekçesi
BAĞ-KUR Belgesi Onayı Dilekçesi
İflas Konkordato Dilekçesi
Yetki Belgesi Dilekçesi
Sicil Tasdiknamesi Talep Dilekçesi
Ortaklar Pay Listesi Onayı Talep Dilekçesi
47. Madde Dilekçesi
55. Madde Dilekçesi
Tescil Talep Dilekçesi Örneği
Kollektif ve Komandit Şirket Terkin Kararı
İşletme Rehni Beyanname Örneği
Taahhütname
Sermaye İştirak
Ortaklar Pay Listesi
Mal Beyannamesi
Özel İlan - Tasfiye
Ek 3 Yabancı Ortak
Ltd. Sermaye Arttırımı Tadil Tasarı Örneği
Ltd. Sermaye Arttırımına Ayni Sermaye Konulması Örneği
Ltd. Hisse Devrine Ait Ortaklar Kurulu Karar Örneği
Ltd. Mustafakemalpaşa Şubesi Açılış Kararı Örneği
Ltd. Vefat Nedeni İle Hisse Devri Kararı Örneği
Ltd. Mustafakemalpaşa Şubesi Kapanış Kararı Örneği
Ltd. Terkin Kararı Örneği
Ltd. İmza Yetkisi Karar Örneği
Ltd Tasfiye Giriş Kararı Örneği
Kurulacak Şirkete Ayni Sermaye Konulması Örneği
Ticaret Şirketlerinin Nevi Değişiklikleri örneği
Kurulacak Şirketin Ferdi Bir İşletmeyi Devralması Örneği
Sermaye Artırımında Ferd, İşletmenin Devralınması Örneği
Özel Güvenlik Şirketi Ana Sözleşme Örneği
Şirketlerde Nevi Değişikliği
A.Ş. ve Ltd. Şti. Birleşme ve Bölünme İşlemleri
İşletme Rehni Beyannamesi
Ticari İşletme Rehni Tescilinde Dikkat Edilecek Hususlar
Anonim Şirket Hazirun Cetveli Örneği
Sermaye Azaltımı
Yabancı uyruklu Şubeler hakkında
Kısmi Bölünme
Şirketlerin Birleşmesi
Nev'i Değişikliği
  2008. Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası