›  Tescil ve Kayıt     ›  Üyelerimiz     ›  Aidat Sorgulama    ›  İletişim

Sık Kullanılanlara Ekle   |   English   |   Ana Sayfa


 
ANKET

Oda işlemleriniz zamanında yapılıyor mu?

Evet

Hayır

   Sonuçları Göster

 
 E-Posta Listesi

E-Posta listemize kayıt olun yeniliklerden haberdar olun.

Ad, Soyad :
E- Posta :
 


MERMERCİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Kuruluş  : 22/01/1998 tarih 23238 sayılı Resmi Gazete
Yatırım Programı  :2004
Müteşebbis Tşk. Oluşturma: 03/03/1998
Yer Seçimi :21/07/1998
Projesi :2002 yılında yapılmıştır.
Arazi miktarı :67 hektar(678.955m2)
Ulaşım : İlçe merkezine 23 km mesafede olup ,Bölgenin demiryolu bağlantısı 35km Susurluk,denizyolu bağlantısı 80 km ile Bandıram,havayolu bağlantısı 80 km ile Bursa havaalanı üzerinden olmaktadır.(Bu mesafe otoban yapımından sonra 45 km inecektir.)
Altyapı projeleri  : Altyapı projeleri hazırlanmıştır.
Altyapı İhalesi : Henüz yapılmamıştır.
Bölge Parsel Sayısı  :45 Adet(5000-30000m2 arası)
Parsel Tahsis Sayısı :45 adet
İdareye Ait Boş Parsel :
Satış Şartları :Henüz kamulaştırma olmadığından dolayı m2 fiyatları belirlenmemiştir.
Fabrika Sayısı  : 8 adet fabrika faaliyet göstermektedir. 7 adet mermer, 1adet un fabrikası
Yapılan Çalışmalar  : Çed raporu kararı alınmıştır.Jeolojik ve Jeoteknik zemin etüd raporu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış ve Bakanlık tarafından vize edilmiştir.Kamu kararı yetkisi Bakanlıktan alınmıştır.Kredi için gayrimenkul teminatı yapılmıştır.İmar planı çalışmaları yapılmıştır(06/08/2007 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır)Alt yapı projeleri yapılmaktadır.AG-OG, ENH projeleri yapılmaktadır.Bakanlık kredisi alınmış olup; Kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır.

BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA MERMERCİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULUŞ ÇALIŞMALARI
12/06/1997 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odasına ve Mermerciler işadamları derneğine kayıtlı Mermer işleyen firmaların müracaatlarıyla, Odamız Meclis toplantısında konuyu görüşerek, gerekli araştırmalara resmi ve özel kuruluşlar nezdinde ilk girişimlerde bulunmuştur.
Odamız ilçemizdeki, mermer hammadde kaynakları konusunda ön araştırma raporu hazırlamıştır. Ayrıca Bursa Valiliği, İ.T.Ü. Maden Fakültesine Mustafakemalpaşa İlçesi Mermer kaynakları raporu hazırlatmıştır. Odanın ve Fakültenin hazırlamış olduğu raporda uygun görüş bildirilerek ekonomiyle büyük katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.
Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi, 22/01/1998 tarih 23238 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan yatırım programına alınmıştır.
18/02/1998 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazılarına istinaden Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü 03/03/1998 tarihinde aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜLÜ oluşturan kuruluşlar;
- Bursa Valisi Başkanlığında; - İl Özel İdaresi
- Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası - Mustafakemalpaşa Mermerci işadamları derneği.

Müteşebbis Teşekkülün oluşumu ile teşekkül heyet ilçemizde, mermer kaynaklarına yakın olmak üzere Bursa 2020 yılı çevre düzeni planını gözönüne alarak Mermer Kaynaklarına en yakın bölge olan Devecikonak civarında bölge için yer seçimi 21 Temmuz 1998 tarihinde 21 Bakanlık ve Genel Müdürlükten 27 teknik personel gelerek, OSB kurulması planlanan bölgeyi incelemiş görüş ve raporlarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerine vermişlerdir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kurumlardan alınan bütün bu olumlu görüşleri bir yazı ekinde Çevre Bakanlığı’na 02/07/1999 tarihinde bildirmiştir.

Çevre Bakanlığı’nda yapılan görüşmeler neticesinde 04/08/1999 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazısına ÇED raporu hazırlanması için uygun görüş vermişlerdir.
İhtisas bölgesi (MERMER OSB) olması nedeniyle Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporu, Hali Hazır harita ve jeolojik etüd raporu hazırlanarak ilgili Bakanlığa teslim edilmiştir.
             
ÇED toplantılarına 23 Haziran 2000 tarihinde başlandı. 24/03/2003 tarihinde yapılan son toplantıda ilgili kurumların olumlu sonuç vermeleri ile ÇED OLUMLU Belgesi alınmıştır.

BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1-) MÜTEŞEBBİS HEYET :
 
KURUCU MÜTEŞEBBİS HEYET ASIL ÜYELERİ YEDEK ÜYELER TEMSİL ETTİKLERİ KURUM VE KURULUŞ
1-Başkan – Mustafa MASATLI Dursun ÇAKMAK Yatırım İzleme ve Koor.Başk.
2-Başkan V. Recai BABAESKİ Yüksel İLDEM Ticaret ve Sanayi Odası Başk
3-Üye -  İbrahim YILDIZ Necmi TUNÇ Mermer İş Adamları Derneği
4-Üye -  Bahadır TUNÇ Turgay TURGUT Mermer İş Adamları Derneği
5-Üye -  Raşit HACIALİOĞLU Sadettin TUNÇ Mermer İş Adamları Derneği
6-Üye -  Ö.Savaş TOPKARA A.Osman YILDIZ Mermer İş Adamları Derneği
7-Üye – Adem BATAL Erol PALANCI Mermer İş Adamları Derneği
8-Üye – K.Alparslan TUNÇ Şükrü DURUR Mermer İş Adamları Derneği
9-Üye -  Eyüp YILDIZ Hacı MERAL Mermer İş Adamları Derneği
10-Üye – Fahri YAŞAR Mikail DOĞAN Mermer İş Adamları Derneği
11-Üye – Emin BUZ Selçuk PALABIYIK Ticaret ve Sanayi Odası Başk
12-Üye – A.İsmet BETİN Burak ERGÜN Ticaret ve Sanayi Odası Başk
13-Üye – Ayhan DADAK Enver ERDOĞAN Mustafakemalpaşa Belediye Başk
14-Üye – Hasan ERTÜRK İsa SÖĞÜT Mustafakemalpaşa Belediye Başk
15-Üye -  Mahmut GÖK Selami Sevim Mustafakemalpaşa Belediye Başk


2-) YÖNETİM KURULU :
ASIL ÜYELERELER YEDEK ÜYELER TEMSİL ETTİKLERİ KURUM VE KURULUŞ
Başkan –Mustafa MASATLI Recai BABAESKİ Yatırım İzleme ve Koor.Başk.
Başkan V. - İbrahim YILDIZ Bahadır TUNÇ Mermer İş Adamları Derneği
Üye – K.Alparslan TUNÇ Fahri YAŞAR Mermer İş Adamaları Derneği
Üye – Raşit HACIALİOĞLU İsmet BETİN Mermer İş Adamları Derneği
Üye – Ö.Savaş TOPKARA Emin BUZ Mermer İş Adamları Derneği

Personel :
Mustafa Alpay ÇALIŞKAN: Teknik Eleman
İŞYERİ SAYISI, DURUMU VE PERSONEL DURUMU
Mermerciler OSB’nde, 7 adet mermer işletmesi ve 1adet un fabrikası bulunmaktadır.Mermer işletmeleri ve un fabrikası faaliyette olup toplam 216 kişi çalışmaktadır.
ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR:
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 06/06/2003 tarih 6418 sayılı yazı ile bildirilen izlenecek yol haritası çalışmalarına başlanmıştır.
SONUÇ :
-Çed raporu kararı alınmıştır.
-Jeolojik ve Jeoteknik zemin etüd raporu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış ve Bakanlık tarafından vize edilmiştir.
-Kamu kararı yetkisi Bakanlıktan alınmıştır.
-Kredi için gayrimenkul teminatı yapılmıştır.
-İmar planı çalışmaları yapılmıştır(06/08/2007 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır.)
-Kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır.
-Alt yapı projeleri yapılmaktadır.
-AG-OG ,ENH projeleri yapılmaktadır.
MESLEKİ GELİŞİM İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR:
Ayrıca Mermer OSB ‘nin kurulmasıyla bölge yakınında (Devecikonak Nahiyesinde) Bu konu ile ilgili ara teknik eleman yetiştirmek üzere M.K.Paşa Meslek Yüksek Okulunda Mermer bölümü açılması düşünülmektedir.
 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
1-) Bursa yerleşim merkezi ile bütün ilçelerin yerleşim merkezleri içinde ve yol boylarında, orman içlerinde dağınık olarak çok sayıda Mermer işleme tesisi kurulmuştur ve halen kurulmaya devam etmektedir.
Mermer OSB’ sini daha cazip ve teşvik amacıyla; Bu konuda kurulacak işletmelerin Çevre kirliliğine sebep olmamak üzere, Mermer OSB’ de kurulmasının önerilmesi önem arz etmektedir.
2-) Elektrik ve Akaryakıt pahalılığından dolayı maliyetlere yansımakta ve dolayısıyla satış fiyatlarımıza etki etmektedir.
Çeşitli teşvikler getirilmeli; Akaryakıtta ÖTV indirimi ve Elektrikte de enerji teşvik’i verilebilir.
3-) İzin alma işlemlerinin düzenlenmesi.
Yasa ve Yönetmeliklerde onay makamı çeşitlendikçe sorunlarda artıyor.Mermer işletmeciliğinde izinlerin ve kontrollerin tek merkezli yapılmasının, verimliliği artırıcı bir etken olacağının altı çiziliyor.
4-) Kalifiye eleman bulma zorlukları.
Bu alanda ilgili ara eleman yetiştirilmek üzere M.K.Paşa MYO’nda mermer bölümü açılması.


Daha Büyük Haritayı Görüntüle


  2008. Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası