›  Tescil ve Kayıt     ›  Üyelerimiz     ›  Aidat Sorgulama    ›  İletişim

Sık Kullanılanlara Ekle   |   English   |   Ana Sayfa


 
ANKET

Oda işlemleriniz zamanında yapılıyor mu?

Evet

Hayır

   Sonuçları Göster

 
 E-Posta Listesi

E-Posta listemize kayıt olun yeniliklerden haberdar olun.

Ad, Soyad :
E- Posta :
 


Tescil ve Kayıt

Ticaret Sicil Memurluğunun İş ve Hizmetleri

Tacir niteliğinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Ticaret siciline tescillerini yapmak ve durumlarında meydana gelen değişikliklerin tescilini yapmak. (Gerçek kişilerde ünvan, adres, meşgale değişikliği, ticareti terk vb. tüzel kişilerde ana sözleşme değişikliği tescile tabi yönetim kurulu, ortaklar kurulu, genel kurullar ve tasfiyeler vb.)

Ticaret Sicili Memurluğunca düzenlenmesi öngörülen belgeleri vermek, Ticari işletme rehini tescil etmek, Kamu kurum ve kuruluşlarının müseccel tacirler hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri vermek, mevzuat gereğince sicil memurluğunca yapılması öngörülen diğer iş ve hizmetleri yapmak.

Harç Zorunluluğu

Sicil memurundan harca tabi herhangi bir istekte bulunan yahut bir örnek isteyen kimse kanuni harç ödemedikçe isteği üzerinde hiçbir muamele yapılamaz. (Harçlar K.118. Mad. Tic.Sic.Tüz. 12.Mad)

Tescil, Koşulları, İlgililer, Talebin Şekli, Süresi, Değişiklikler

Tescil: Bir vakıanın (olayın) sicile geçirilmesi

Tadil (Değişiklik) : Sicile yazılmış bir vakıadaki değişiklik dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesi ve düzeltilmesi

Terkin (Kayıt Silme) : Sicile yazılmış bir vakıanın ortadan kalkması veya sona ermesi nedeniyle ona ait kayıtların silinmesidir.

Tescilin koşulları : Tescil talep üzerine yapılır. Tescil talebi ilgililer veya mümessilleri veya hukuki halefleri tarafından dilekçe ile kanunda aksine hüküm olmadıkça 15 günlük süre içerisinde yapılması gerekmektedir.

İlgililer : Tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi, tüzel kişi olması halinde yetkili organ veya yetkili temsilcileridir. Bir hususun tescilini istemeye birden fazla yetkili olduğu zaman kanunda aksine hüküm olmadıkça bunlardan birinin isteği yeterli sayılır.

Değişiklikler : Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her tür değişikliğin tescili zorunludur.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Anonim Şirket
Limited Şirket
Kooperatifler
Kollektif Şirketler
Kommandit Şirketler
Gerçek Kişiler
Dernek ve Vakıf

  2008. Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası